0

การดูแลรักษาโช๊ค

  -จับโช๊คอัพวางแนวตั้งดิ่ง หรือ แขวนไว้ ในลักษณะเหมือนที่ติดตั้งในรถ เพื่อให้ระดับน้ำมันในโช๊คอัพอยู่ในห้องที่มันควรจะเป็น

  -หากไม่ค่อยได้ใช้งาน ควรที่จะนำมากดดึง เพื่อให้ซีลวาล์วที่อยู่ภายในกระบอกโช๊คอัพ ได้มีการขยับบ้าง