0

หน้าที่ของโช๊คอัพ

 -หน้าที่โดยพื้นฐานของโช้คอัพ
 
เมื่อขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกจากการ วิ่งบนถนนที่ไม่เรียบ โช้คอัพจะมีหน้าที่เป็นตัวช่วยหน่วงการ เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงของตัวรถยนต์ และยังช่วยควบคุมการเต้นของล้อให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อให้ล้อของรถยนต์ ได้สัมผัสกับพื้นผิวของถนน ในขณะที่รถแล่นอยู่ตลอดเวลา ให้เกิดความสบายของผู้ขับขี่และให้เกิดการทรงตัวที่ดีที่สุด  


 -ลดการสั่นของสปริง ลดการเด้ง ขึ้น-ลง หรือการเต้นของตัวรถยนต์ 

  -ลดการสั่น หรือการเต้นของน้ำหนัก ที่สปริงไม่ได้รองรับ เช่น ล้อ,เพลาล้อ, ตัวห้ามล้อ ฯลฯ